Ajankohtainen

Egenvårdsprogrammet Börja röra på dig!

Publicerad 1.2.2024 10.00

Motion ökar välbefinnandet på ett övergripande sätt. Utöver den fysiska konditionen förbättrar det även det psykiska välbefinnandet och skapar goda möjligheter till socialt umgänge. På Min vårdväg kan man genomföra Hälsobyns egenvårdsprogram som hjälper till att förbättra hälsan. Nu finns egenvårdsprogrammet Börja röra på dig publicerat på svenska.

​​Behöver du tips eller uppmuntran för att börja röra på dig? Egenvårdsprogrammet Börja röra på dig är en fyra månader lång onlinekurs som hjälper dig att komma i gång och upprätthålla en fysiskt aktivare livsstil. Du följer egenvårdsprogrammet självständigt genom att utföra uppgifter och följa upp dina handlingar. Syftet är att du under programmets gång ska utöka den fysiska aktivitet som passar just dig och din vardag.

Programmets innehåll:

  • Du utforskar och bearbetar de faktorer som påverkar din motivation till motion (livssituation, resurser, värderingar).
  • Du tittar närmare på de olika delområdena inom hälsokondition och hur du övar på dem.
  • Du utforskar en fysiskt aktivare livsstil som en del av den psykiska hälsan.
  • Du funderar över hur viktigt det är med tillräcklig sömn och återhämtning för att främja en fysiskt aktivare livsstil.