Ajankohtainen

Coronavaccination av transplantationspatienter

Publicerad 24.3.2021 9.20

HUCS transplantationscentrum rekommenderar coronavaccination för alla patienter som har fått transplantation eller är på väntelistan.

De vaccinationsprogram som planerats för att dämpa coronaviruspandemin inleddes vid årsskiftet och man börjar småningom vaccinera även riskgrupper till vilka transplantationspatienterna hör. Detta har naturligtvis väckt frågor om vaccinens säkerhet och tyvärr finns det ingen information om vacciner hos transplantationspatienter på grund av det brådskande utvecklingsarbetet. Några undersökningar har uppenbarligen inletts, men vi får vänta länge på resultat.

Däremot vet man att de vaccin som används antingen är RNA baserade eller antikroppar som är kopplade till adenovirusvektorn och alltså inte innehåller coronavirus. Enligt tidigare vaccinationspraxis är sådana preparat också tillåtna för transplantationspatienter, eftersom de inte innehåller levande eller levande försvagade virus. Därtill har vi inte kännedom om att vaccinerna skulle ha gett särskilda biverkningar hos våra egna patienter eller patienter i de nordiska länderna.

Därför rekommenderar vi att vaccinet tas så snart som möjligt. Vi följer naturligtvis upp situationen och informerar omedelbart om något avvikande upptäcks.