Ajankohtainen

Ögonsjukdomar.fi har öppnat på svenska i Hälsobyn

Publicerad 27.3.2020 11.00

I Ögonsjukdomarnas hus finns mångsidig information om ögonsjukdomar, vården och de vanligaste undersökningarna.

I Ögonsjukdomarnas hus hittar du pålitlig information om ögonsjukdomar, symtom, undersökningar och vården. Huset har byggts upp i samarbete med de främsta experterna inom området på de finländska universitetssjukhusen.

"Då mänskan åldras ökar mängden ögonsjukdomar, men samtidigt utvecklas också möjligheterna att behandla många sjukdomar som äventyrar synen", berättar Iiris Päivänen, som är projektkoordinator för Ögonsjukdomar.fi.

"Huset har skapats för att betjäna patienter och anhöriga, men också alla dem som av olika orsaker behöver information om ögonsjukdomar och hur de behandlas. "

I huset finns råd och tips till patienter och närstående, och dessutom svar på de vanligaste frågorna om ögonsjukdomar som patienten brukar ställa. Nättjänsten förutsätter varken inloggning eller att man har en vårdrelation till något sjukhus.

Iiris Päivänen berättar att huset byggdes upp i samarbete med experter inom området från landets alla universitetssjukhus. I utvecklingen av tjänsten och produktionen av webbplatsen har också patienter och deras anhöriga deltagit.

"Det finskspråkiga huset, Silmäsairaudet.fi, öppnade i maj 2018 och hör till de fem populäraste husen i Terveyskylä, till exempel finländare bosatta utomlands har använt huset mycket." berättar Päivänen. "Jag hoppas och tror att det här svenskspråkiga huset blir lika populärt"

Merparten av husen i Terveyskylä har nu öppnats också på svenska i Hälsobyn:

Allergi- och astmahuset, Blodkärlshuset, Diabeteshuset, Hjärnhuset, Hälsoviktshuset, Kamrathuset, Kvinnohuset, Ledhuset, Lunghuset, Läkemedelshuset, Njurhuset, Operationshuset, Psykporten, Rehabiliteringshuset, Reumahuset, Smärtkontrollhuset, Sällsyntasjukdomar, Transplantationshuset – och nu Ögonsjukdomarnas hus. Under vårens lopp öppnas fler hus på svenska.

Läs mer: