Hälsobyn.fi är en öppen webbplats innehåller 32 virtuella hus har som byggts kring olika teman. Husen erbjuder kostnadsfri information och stöd till alla medborgare och patienter. Dessutom omfattar tjänsteutbudet olika chattar, chattbotar och symtomnavigatorer. 

19 av de 32 husen finns redan publicerade på svenska, inom när framtid översätts de övriga.

Välj hus​​​​​​​​​

På svenska i Hälsobyn

​​