Hälsobyn.fi - en webbplats som är öppen för alla, innehåller 32 virtuella hus byggda kring olika teman. Husen ger gratis information till alla medborgare och patienter. Dessutom omfattar tjänsterna olika chattar, chattbots och symptomnavigatorer. 19 av de 32 husen finns redan publicerade på svenska, inom när framtid översätts de övriga.​​

Välj hus​​​​​​​​
​​​​​

PÅ SVENSKA I HÄLSOBYN