Siirry sivun sisältöön

Värinäkö

Normaalin silmän verkkokalvossa on kolmenlaisia tappisoluja, jotka reagoivat eriväriseen valoon: siniseen, vihreään ja punaiseen. Tappisolut mahdollistavat kaikkien eri värien ja niiden sävyjen erottamisen.

Synnynnäiset värinäköviat johtuvat tappisolujen kehityshäiriöistä, kun taas elämän kuluessa ilmenevät värinäköviat liittyvät silmäsairauksiin.

Synnynnäisessä värinäön häiriössä, josta käytetään usein nimitystä värisokeus, yksi tai useampi tappityyppi toimii puutteellisesti, mikä aiheuttaa vaikeuksia värien erottamisessa. Tavallisimmat värinäön häiriöt ovat periytyvät puna-viher- ja viher-punaheikkoudet, joissa punaista tai vihreää valoa erottava tappisolutyyppi toimii puutteellisesti. Täydellinen värisokeus on mahdollista, mutta harvinaista. Tällöin aistitaan vain mustaa, valkoista ja harmaan eri sävyjä. Värisokeus on pysyvä tila, eikä sitä voida korjata.

Joihinkin ammatteihin vaaditaan normaali värinäkö, kuten ammattilentäjät, laivojen kansipalveluhenkilöstö, rautateillä liikkuvan kaluston kuljettajat tai sähköasentajat (voimavirta), ja joissakin ammateissa värinäön poikkeavuudella voi olla merkitystä, kuten maalari, kampaaja, kosmetologi, graafinen ala, vaatesuunnittelija tai sähköasentaja (heikkovirta). Ammattien näkövaatimukset on otettava huomioon ammatinvalintaa suunniteltaessa, jos todetaan tai epäillään synnynnäistä värinäön häiriötä.

Silmäsairauksien vaikutus värinäköön

Silmäsairaudet voivat aiheuttaa värinäön heikentymistä joko hitaasti tai äkillisesti. Esimerkiksi kaihin kehittyessä värimaailma voi muuttua hitaasti ja kontrastiherkkyys huonontua, mikä voi aiheuttaa ongelmia erityisesti hämärissä valaistusolosuhteissa. Kaihileikkaus korjaa tilanteen ja värit kirkastuvat entiselleen.

Värinäön häiriö voi liittyä myös tarkannäönalueen verkkokalvosairauksiin, kuten verkkokalvon rappeumatauteihin, jotka ovat usein perinnöllisiä (esimerkiksi retinitis pigmentosa) tai esiintyvät tarkan näön alueella iän myötä (esimerkiksi silmänpohjan ikärappeuma).

Näköhermoon kohdistuvat sairaudet vaikuttavat herkästi värinäköön. Näistä osa on perinnöllisiä, kuten Leberin perinnöllinen näköhermon surkastuma ja osa ei, kuten esimerkiksi näköhermon tulehdus eli optikusneuriitti. Myös verenkiertohäiriöt tai vammat voivat vaurioittaa näköhermoa.

Värinäön häiriöt voivat liittyä myös erilaisten lääkeaineiden sivuvaikutuksiin.

Päivitetty 31.1.2023