Näköradaston tutkimus (VEP-tutkimus)

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää näköradaston toimintaa. VEP tulee sanoista Visual Evoked Potentials tai visuaalinen herätevaste.

Kuvitteellinen kuva aivosähkötoiminnasta VEP-tutkimuksessa​​

VEP-tutkimuksessa mitataan näköärsykkeen aiheuttama aivosähkötoiminnan muutos, jolloin saadaan tietoa näköhermon ja näköradaston toiminnasta.

Tutkimukseen lähettämisen syynä voi olla epäily näköhermoon liittyvästä sairaudesta, johon liittyy usein selittämätön näön heikentyminen tai näkökenttäpuutos.

Lue lisää:

Tutkimuksen kulku

Tutkimuksessa pään alueelle asetellaan pieniä mittausantureita, jotka mittaavat aivojen sähköisiä tapahtumia.

Tutkimuksen aikana tutkittava istuu hämärässä huoneessa. Kumpikin silmä peitetään vuorotellen. Toisella silmällä katsotaan vilkkuvaa shakkiruudukkoa tai vilkkuvaloa. Tutkimus on kivuton ja kestää noin tunnin.

Tutkimuksen jälkeen

Kliinisen neurofysiologian osaston lääkäri antaa tutkimuksesta lausunnon, joka ohjataan tutkimuksen pyytäneelle osastolle tai poliklinikalle.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


Päivitetty  28.8.2018 8.12

näkö; visuaalinen herätevaste; näköradasto; VEP; silmätutkimus; Silmätaudit
HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo