Kaihimittaukset

Kaihilla tarkoitetaan tilaa, jossa silmän sisällä oleva mykiö (linssi) on samentunut. Ennen kaihileikkausta silmästä tarvitaan useita mittauksia, joiden perusteella yksilöllinen tekomykiö valitaan.

Silmälääkäri toteaa kaihin

Suomessa on määritelty valtakunnalliset kriteerit siitä, missä vaiheessa kaihin leikkaamista suositellaan. Silmälääkäri toteaa kaihin vastaanotolla tehtävän mikroskooppitutkimuksen avulla, mutta sopivaa tekomykiötä varten potilaan silmistä tarvitaan mittoja ja lukemia, jotka selviävät mittaavien laitteiden avulla. Silmätutkimukset ovat potilaalle kivuttomia.

Kaihimittauksissa selvitetään leikattavan silmän pituus, sarveiskalvon taittovoima sekä tulevan tekomykiön vahvuus. Tekomykiö valitaan esimittausten perusteella yksilöllisesti jokaiselle potilaalle.

Lue lisää:

Silmän pituuden mittaus

Optinen biometri mittaa leikattavan silmän pituuden sekä silmän muita mittoja valoheijasteen avulla. Tutkimuksessa potilas katsoo mittalaitteesta tulevaa valopistettä kohti. Mittaus voidaan myös suorittaa ultraäänen avulla, jolloin silmän pinta puudutetaan puudutustipalla ja ultraäänimittaus otetaan sarveiskalvon päältä.

Lue lisää:

Sarveiskalvon taittovoima

Sarveiskalvon eli silmän etummaisen kirkkaan kalvon kaarevuutta voidaan mitata eri tavoin, usein samalla laitteella joka mittaa silmän pituutta. Mittaukset perustuvat valoheijasteeseen. Tutkimuksessa potilas katsoo mittalaitteesta tulevaa valopistettä kohti. Sarveiskalvosta voidaan ottaa myös pinnan muotoja kuvaava topografia.

Lue lisää:

Tekomykiön vahvuus

Tekomykiön vahvuus riippuu halutusta taittovoimasta, eli potilaan toiveesta nähdä kauas tai lähelle ilman silmälaseja. Kaihileikkauksen jälkeen yleensä tarvitaan silmälasit joko kauas tai lähelle katsomiseen.

Lue lisää:

silmä; kaihi; silmätutkimus; silmäkirurgia; topografia; kaihileikkaus; autorefraktio

Kyllä

Päivitetty  26.11.2019