Silmänpaine

Silmän sisäinen nestekierto synnyttää silmänpaineen ja ylläpitää silmän rakennetta. Silmänpainetta mitataan elohopeamillimetreinä (mmHg) erilaisilla mittareilla. Silmänpaineen seuranta kuuluu erityisesti glaukooman seurantaan ja hoitoon.

​​

Normaali silmänpainetaso

Tilastollisesti ’normaali’ silmänpaine vaihtelee 10 ja 22 mmHg:n välillä ja on keskimäärin 15 mmHg (vihreä viiva). Joissakin sairauksissa silmänpaine voi laskea hyvin matalaksi, esimerkiksi vakavan vamman seurauksena. Tavallisemmin silmänpaine voi olla liian korkea (esimerkiksi glaukooma). ’Liian korkea’ näköhermonpäätä vaurioittava silmänpainetaso on määritettävä yksilöllisesti.

Glaukooma ja silmänpaine

Glaukoomaa ei voi diagnosoida pelkästään silmänpainetta mittaamalla. Vaikka kohonnut silmänpaine on glaukooman riskitekijä, puolella glaukoomapotilaista paine on alle tilastollisen ’normaalin’ ylärajan eli alle 22 mmHg (punainen nuoli). Noin 90 %:lla puolestaan niistä henkilöistä, joiden silmänpaine on 22-30 mmHg, ei tule glaukoomaa (vihreä nuoli). Jos paine on toistuvasti 30 mmHg tai yli, glaukoomahoito yleensä aloitetaan, vaikka silmänpaine ei olisi vaurioittanut silmää.


silmänpaine; glaukooma

Kyllä

Päivitetty  21.11.2019