Ajonäkö

Monet silmäsairaudet ja ikääntyminen vaikuttavat ajoterveyteen. Ajoterveyttä arvioitaessa arvioidaan myös muita seikkoja kuin näkemistä. Ajonäkövaatimuksiin vaikuttaa ajokorttiluokka. Joskus on tarpeen tehdä myös tarkempia näkökenttätutkimuksia.