KYS Ögonsjukdomar

Ögonsjukdomar behandlas vid polikliniken för ögonsjukdomar och avdelningen för sinnesorgan vid Kuopio universitetssjukhus.

Vård vid polikliniken

Patienterna kommer till polikliniken med remiss från läkare. Patienterna anmäler sig via anmälningsautomaten på Kaarisairaala. Jourpatienter tas emot vardagar kl. 7.30–15.00, andra tider ges akut vård på jourpolikliniken.

Vid polikliniken för ögonsjukdomar finns såväl skötar- som läkarmottagning. Utöver dessa görs bland annat:

  • synfälts- och skelningsundersökningar
  • avbildningar av ögonbottnen, skiktröntgen av näthinnan och ultraljudsundersökningar
  • småkirurgiska ingrepp
  • glaskroppsinjektioner
  • laserbehandling
  • starroperationer

Operationsbehandling

Majoriteten av ögonoperationerna är starr-, näthinne- och glaskroppsoperationer. Dessutom görs skelnings-, ögontrycks- och tårvägsoperationer samt hornhinnetransplantationer. I icke-brådskande fall får patienten ett brev med kallelse till operation. En betydande del av operationerna görs som dagkirurgiska ingrepp. Patienter som förutsätter längre övervakning behandlas vid avdelningen för sinnesorgan.

Synrehabilitering

Synrehabiliteringen vid kliniken för ögonsjukdomar betjänar klienter med synskada. Till det första undersökningsbesöket kommer klienterna med remiss från läkare. På besöket fastställs synskadans kvalitet och grad av men samt avpassar hjälpmedel. Dessa hjälpmedel hör till den medicinska rehabiliteringen och är gratis för användarna. Klienterna har även tillgång till en socialarbetare.

Läs mer på nätsidorna för KYS Silmätaudit:

 

Kyllä

Uppdaterad  17.10.2019