Tics, dvs. ryckningar i ögonen

 

Gå till ordlistan

Tics, dvs. ryckningar i ögonen

Skriv ut

Nyckelord: muskelryckningar, öga, tics

Tics är en tidvis ryckning i ögonlockets muskel. Tics i ögat är ett vanligt symtom som förekommer då och då hos de flesta människor.

Man vet ännu inte exakt vad som orsakar tics. Orsaker som stress, trötthet och ansträngda ögon har föreslagits. Tics är inte ett tecken på sjukdom. En del kan ha mer omfattande ryckningar i ansiktet i samband med tics.

Egenvård

Vid behandlingen av tics bör man uppmärksamma eventuell sömnbrist, stress eller ansträngda ögon.

När ska man kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården?

  • Vid behov om ticsen är svåra och ihållande och orsakar betydande olägenhet, särskilt om ögonlocket stängs i samband med det eller om man får mer omfattande muskelryckningar i ansiktet.

Kyllä