Synfältsbortfall

 

Gå till ordlistan

Synfältsbortfall

Skriv ut

Nyckelord: synfältsbortfall

Det finns många olika grader av synfältsbortfall, och de kan uppkomma plötsligt eller långsamt. Man kan ha ett synfältsbortfall när man tittar med båda ögonen eller bara med ena ögat. Ett plötsligt synfältsbortfall kräver omedelbar kontakt med en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.

Vid ett synfältsbortfall som utvecklas långsamt hinner hjärnan anpassa sig till de långsamt utvecklande synfältsbortfallen och ”fylla i” synfältsområdet som saknas. Därför är man vanligtvis inte medveten om ett synfältsbortfall eller uppfattar det inte som till exempel ett område som är grått eller som saknas helt.

Läs mer om synfältsbortfall:

När ska man kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården?

 • Ring 112 omedelbart om
  • du fått ett plötsligt synfältsbortfall på båda ögonen eller en plötslig kraftig synförsämring på båda ögonen
  • synen plötsligt försämras på ena ögat och du inte ser alls med det. Likaså om synen tillfälligt försvinner helt på ena ögat och sedan återkommer ska du omedelbart kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården.
 • Inom ett dygn om
  • synen på ena ögat (eller båda ögonen) är kraftigt försämrad (men du fortfarande kan se en del)
  • du plötsligt får nya synrubbningar, som svarta prickar i synfältet eller förvrängning av raka linjer, eller en sammanhängande mörk skugga i synfältet eller ett synfältsbortfall.
 • Utan brådska om du har en avvikelse i synfältet som inte fanns där tidigare eller om synskärpan gradvis har försämrats.

De vanligaste ögonbesvären och -sjukdomarna förknippade med symtomet

Andra besvär och sjukdomar förknippade med symtomet

Kyllä