Svullet ögonlock

 

Gå till ordlistan

Svullet ögonlock

Skriv ut

Nyckelord: svullet ögonlock, svullet, uppsvällt, ögonlock

En svullnad i ögonlocket eller -locken är ett tillstånd där ena ögonlocket eller båda ögonlocken har svullnat och blivit större än normalt.

En svullnad i ögonlocken kan orsakas av

 • allergisk reaktion
 • ett insektsbett
 • en bindhinneinflammation
 • skräp i ögat
 • salt eller kryddstark mat
 • dålig sömn och stress
 • kraftig tårbildning eller gråt
 • ögonfransförlängningar.

Ibland samlas vätska inuti båda ögonlocken, vilket orsakar en synlig svullnad på båda sidor. Ibland är svullnaden lokaliserad till endast ett öga. Då orsakas det vanligtvis av en vagel eller chalazion. En inflammation i ögonlockskanten, dvs. blefarit, kan också orsaka en svullnad i ögonlocket. Dessa besvär kan behandlas åtminstone inledningsvis genom egenvård, dvs. genom rengöring av ögonlockskanterna och genom värmebehandling.

Ibland beror svullnaden i ögonlocket på mindre vanliga orsaker, som en tårkörtelinflammation, en dermoidcysta eller en inflammation i ögonhålan.

Egenvård

Om svullnaden i ögonlocken är kopplad till exempelvis salt eller kryddstark mat är det bäst att minska intaget av sådan mat.

Allergiska ögonsymtom är relaterade till pollensäsongen eller exponering för ett allergen, som ett djur. Symtomen på säsongsbunden allergisk bindhinneinflammation kan behandlas på egen hand med receptfria antihistamintabletter, allergiögondroppar eller orala allergiläkemedel från apoteket.

En bindhinneinflammation som uppkommer i samband med en förkylning kan vanligtvis behandlas hemma genom att rengöra ögonen regelbundet under några dagar.

Symtomen vid en inflammation i ögonlockskanten, dvs. blefarit, är vanligtvis svullnad och rodnad i ögonlockskanten. Man kan själv behandla en inflammation i ögonlockskanten hemma genom att rengöra ögonlockskanten och med värmebehandling. Närmare anvisningar finns i videon om hur man sköter om ögonlockskanten.

 
 

Kvisslor på ögonlocken, som vaglar och chalazion, kan behandlas hemma eftersom de ofta läker av sig själva utan antibiotika.

När ska man kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården?

 • Omedelbart om man förutom ett svullet ögonlock även har feber och nedsatt allmäntillstånd.
 • Samma dag om
  • man förutom svullnad har tydlig, kraftig smärta i ögonen eller visuella symtom som dubbelseende
  • ögat eller ögonen är igenklibbade.

Andra symtom kan följas upp hemma och man kan kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om symtomen inte lindras.

De vanligaste ögonbesvären och -sjukdomarna förknippade med symtomet

Andra ögonbesvär och -sjukdomar förknippade med symtomet

Kyllä