Skräp eller grumling i synfältet

 

Gå till ordlistan

Skräp eller grumling i synfältet

Skriv ut

Nyckelord: skräp i synfältet, fluga i synfältet, slöjliknande grumling, dinglande tråd, svart prick, öga

Skräp i synfältet avser ett symtom där man har skräp i synfältet (inte i själva ögat). Många beskriver också symtomet som en slöjliknande grumling som följer blicken. En del upplever att en icke-existerande fluga eller dinglande tråd rör sig i synfältet.

De grumliga och slöjliknande områdena i synfältet är glaskroppsgrumlingar. Grumlingar är ett normalt fenomen som orsakas av förändringar i ögats glaskropp.

Skräp i synfältet kan orsakas av glaskroppsavlossning, som är ett mycket vanligt, oftast ofarligt och övergående fenomen vanligtvis hos personer över medelåldern, men ibland även hos yngre personer. Förutom grumlingarna kan många även se ljusblixtar eller ljuspunkter i synfältet, särskilt vid svag belysning. Ljusblixtarna beror på en irritation på näthinnan som orsakas av glaskroppens rörelser.

Egenvård

Det finns ingen behandling av symtomen på glaskroppsavlossning, men hos de flesta försvinner symtomen helt eller mestadels gradvis inom några dagar eller veckor. Membran kan dock hänga kvar i synfältet, vilket ibland kan vara störande.

Det finns ingen egentlig behandling av symtomen, men under de första veckorna kan det vara bra att undvika att skaka eller svänga kraftigt på huvudet (och eventuellt springa och hoppa), då det kan förvärra symtomen och eventuellt öka draget på näthinnan.

När ska man kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården?

  • Omedelbart om man fått ett slag mot ögat eller huvudområdet och om det finns skräp eller en grumling i synfältet.
  • Inom ett dygn om
    • man har ett oräkneligt antal svarta prickar i synfältet eller om synskärpan blivit mycket suddig
    • en ridå eller skugga uppträder i synfältet. Om en ridå eller skugga uppkommer i synfältet på kvällen bör man ta kontakt direkt nästa morgon.
  • Inom en vecka om förtätningar, skräp, grumlingar eller trådar och/eller ljusblixtar och ljuspunkter uppträder i synfältet som ett nytt symtom.

Andra ögonbesvär och -sjukdomar förknippade med symtomet

Kyllä