Plötslig synförsämring

 

Gå till ordlistan

Plötslig synförsämring

Skriv ut

Nyckelord: syn, synförsämring, synnedsättning, grumlig syn, suddig syn

Plötslig synförsämring avser en synförsämring som inträffar inom några minuter, timmar eller dagar. Försämringen kan vara övergående eller bestående. Den kan vara smärtfri eller åtföljas av allmänna symtom som feber, viktnedgång, muskelvärk, huvudvärk, smärta i tinningen och så kallad tuggclaudicatio, vilket innebär att man får ont i käklederna när man äter.

Om synen på ena ögat försvinner (nästan) helt under ett anfall men snabbt återgår till det normala inom några sekunder eller minuter kallas det övergående blindhet, dvs. amaurosis fugax.

Ibland kan man även få intrycket av en plötslig synförsämring när synen på ena ögat gradvis har försämrats av en eller annan anledning (till exempel på grund av grå starr) och man när man täcker det friska ögat råkar märka att synen på det andra ögat har försämrats. Då handlar det dock om en långsam synförsämring.

När ska man kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården?

  • Omedelbart om
    • synen på ena ögat plötsligt försvinner helt eller nästan helt, även om den snabbt återställs
    • synförsämringen på ena ögat åtföljs av allmänna symtom som illamående, feber, försämrat allmäntillstånd och kraftig huvudvärk.
  • Inom ett dygn om synen på ena ögat eller båda ögonen försämras snabbt eller plötsligt blir betydligt sämre.
  • Inom en vecka om man ser förvrängningar av raka linjer och/eller andra avvikelser i det centrala synfältet.
  • Med tidsbokning om man misstänker att synen gradvis har försämrats från det normala.

Ögonbesvär och -sjukdomar förknippade med symtomet

Ögonbesvär och -sjukdomar som snabbt försämrar synen

Ögonbesvär och -sjukdomar som långsamt försämrar synen

Kyllä