Olika stora pupiller

 

Gå till ordlistan

Olika stora pupiller

Skriv ut

Nyckelord: pupill, olika stora pupiller

Det är ganska vanligt med olika stora pupiller. Något avvikande olika stora pupiller som förekommit redan tidigare kräver inga ytterligare undersökningar.

Ibland kan en virussjukdom, som en luftvägsinfektion (förkylning) orsaka olika stora pupiller, eftersom virussjukdomen kan försämra innervationen i de muskler som påverkar pupillernas storlek. Efter virussjukdomen återgår pupillerna med tiden vanligtvis till att bli näst intill normala.

En regnbågshinneinflammation, dvs. irit, kan göra att pupillen blir mindre än normalt i början av inflammationen. Den mindre storleken beror på att det bildas sammanväxningar mellan regnbågshinnan och ögats lins.

När ska man kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården?

  • Omedelbart (eller senast nästa morgon) om man fått en stötskada mot ögat eller huvudet och om pupillerna är olika stora.
  • Omedelbar om man förutom olika stora pupiller även har hängande ögonlock och avvikande ögonrörelser som orsakar dubbelseende.

De vanligaste ögonbesvären och -sjukdomarna förknippade med symtomet

Andra ögonbesvär och -sjukdomar förknippade med symtomet

Kyllä