Ljusblixtar i ögat

 

Gå till ordlistan

Ljusblixtar i ögat

Skriv ut

Nyckelord: ljusblixtar, ljuspunkter, ljusblixt, glaskroppsavlossning, glaskropp

Ljusblixtar i ena ögat är vanligtvis ett ögonrelaterat symtom. En ljusblixt eller sågtand i båda ögonen är ofta ett tecken på migrän.

Den vanligaste orsaken till ljusblixtar i ena ögat är glaskroppsavlossning. Förutom ljusblixtar ser man vanligtvis också mörka, rörliga grumlingar i synfältet i form av mörka prickar eller trådliknande snirklar. Glaskroppsavlossning är vanligtvis förknippat med att ögat åldras. Hos de flesta går glaskroppsavlossningen över utan problem, men hos en del kan det orsaka en näthinneruptur eller näthinneavlossning som kräver behandling.

Ljussymtom i båda ögonen kan vara kopplat till migrän. Vid migrän med aura kan ett sågtandat mönster eller ett klart eller grått avvikande synligt område uppkomma i synfältet, eller så kan bilden se pixlad ut. Aurasymtomet är övergående. Det kan vara i 5–60 minuter och åtföljs vanligtvis av huvudvärk.

Egenvård

Om man ser ljusblixtar i ena ögat och det är tydligare relaterat till ögat finns det ingen egentlig egenvård av symtomet, men ljusblixtarnas varaktighet och intensitet och förändringar i synfältet bör följas upp aktivt.

Om du identifierar symtomet som migränrelaterat kan du behandla anfallen med receptfria smärtstillande läkemedel, som antiinflammatoriska läkemedel eller paracetamol. Vid behov kan du kombinera det antiinflammatoriska läkemedlet och paracetamol om anfallet är svårt. Det är bättre att ta en tillräckligt stor dos av läkemedlet i början av anfallet än att ta små doser upprepade gånger om smärtan fortsätter.

Egenvård av migrän innefattar också att undvika de faktorer som gör att man riskerar att få ett anfall.

När ska man kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården?

Ljusblixtar i ena ögat

  • Inom ett dygn om
    • man ser ett oräkneligt antal svarta prickar i synfältet
    • en ridå eller skugga uppträder i synfältet (synfältsbortfall).
  • Om ljusblixtarna uppkommer på kvällen eller natten bör man ta kontakt direkt nästa morgon.
  • Inom en vecka om förtätningar, skräp, grumlingar eller trådar och/eller blixtar eller ljuspunkter uppträder som ett nytt symtom i synfältet.

Migränrelaterade ljusblixtar

  • Inom en vecka om egenvården av migrän inte hjälper tillräckligt eller om man får anfall minst en gång i veckan.

Andra besvär och sjukdomar förknippade med symtomet

Kyllä