Långsam försämring av synen

 

Gå till ordlistan

Långsam försämring av synen

Skriv ut

Nyckelord: svårare att läsa, behöver glasögon, förnyar glasögonen, synen har försämrats under de senaste månaderna

En långsam synförsämring innebär att synen försämras långsamt under en period av månader eller år.

Det kan handla om en förändring i ögats brytningsstyrka, som man kan behandla genom att skaffa eller uppgradera till nya glasögon. Det kan också handla om en ögonsjukdom som utvecklas långsamt, som starr, åldersrelaterad makuladegeneration, glaukom eller diabetisk ögonsjukdom.

Behovet av läsglasögon eller tillägg av läsglasögon uppstår vanligtvis mellan 40 och 45 års ålder, och då talar man om ålderssynthet.

Egenvård

Om du inte har använt glasögon tidigare och får svårt att se på nära håll efter 40 års ålder handlar det troligtvis om ålderssynthet. När ålderssynthet uppkommer skaffar en del billiga färdiga glasögon (plusglasögon) och kan se tillräckligt bra på nära håll med dem.

När ska man kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården?

  • Vid behov om det inte hjälper att skaffa glasögon eller förnya glasögonen och symtomet är en långsam synförsämring.
  • Om du redan använder glasögon ska du se till att styrkan i glasögonen som du använder är korrekt för att både se på långt håll och för att läsa. Du kan undersöka din syn och skaffa nya glasögon hos vilken optiker som helst.
  • De flesta har nytta av individuellt anpassade läsglasögon från en optiker. De kan ordineras av en optiker eller en privat ögonläkare, som också gör en hälsoundersökning av ögonen.

De vanligaste ögonbesvären och -sjukdomarna förknippade med symtomet

Kyllä