Hudförändring med blåsor i ögonområdet (bältros)

 

Gå till ordlistan

Hudförändring med blåsor i ögonområdet (bältros)

Skriv ut

Nyckelord: bältros, vattkoppsvirus, herpes zoster, blåsa, hudförändring, sveda, smärta, beröringskänslighet, inflammation i ögat

Bältros är en lokal hudförändring med blåsor som orsakas av vattkoppsviruset. Sjukdomen kan vara ganska lindrig och främst obehaglig, men kan också orsaka svåra smärtsymtom eller en markant försämring av allmäntillståndet, vilket till och med kan kräva sjukhusvård.

Bältros förekommer som vanligast på kroppen, men ungefär en av sex personer får det i ansiktet. Om bältrosen sprids till ögat kan det orsaka inflammationssymtom i ögat, vilket kan vara besvärligt om det pågår en längre tid. Om bältros i ansiktet åtföljs av ögonsymtom krävs en undersökning hos en ögonläkare. Ibland kan ögat ge symtom först efteråt, när hudsymtomen redan har läkt.

Om bältrosen sitter på kroppen och är lindrig och personen i övrigt är frisk och under 60 år kan man ofta behandla bältrosen hemma med symtomatiskt smärtstillande läkemedel och vila.

Om man har bältros i ansiktet, har immunbrist, är över 60 år eller har svåra symtom bör man kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Antiviral behandling påbörjas vanligtvis för att påskynda läkningsprocessen. Behandlingen bör påbörjas inom två dygn efter att symtomen började.

När ska man kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården?

 • Inom ett dygn om
  • man har bältros i pannan eller runt näsan och ögat
  • bältrosen åtföljs av svår smärta
  • personen med bältros har ett dåligt allmäntillstånd eller allmäntillståndet försämras markant
  • personen med bältros har immunbrist
  • personen med bältros är över 60 år gammal.
 • Vid behov i ett senare skede om man tidigare har haft bältros runt ögat eller på huvudet och vid tinningen, och ögat på den sidan börjar uppvisa avvikande symtom på irritation eller om synskärpan i ögat försämras.

Kyllä