Övergående synförlust

 

Gå till ordlistan

Övergående synförlust

Skriv ut

Nyckelord: amaurosis fugax, övergående synförlust, öga, störning i ögats blodcirkulation, slaganfall, hjärninfarkt, hjärnblödning

Vid en synförlust kan man inte se något med ögat. Vid en synförsämring ser man däremot jämnt suddigt med ögat och kan urskilja bland annat stora möbler.

Om synen på ena ögat plötsligt försvinner under ett anfall men snabbt återställs till det normala inom några sekunder eller minuter är det fråga om övergående blindhet eller dimsyn (amaurosis fugax). Amaurosis fugax är ett av symtomen på en övergående störning i hjärnans blodcirkulation (TIA, transitorisk ischemisk attack), vilket kan bero på ett tillstånd som kräver omedelbar vård. Därför ska man omedelbart söka vård vid en övergående synförlust.

När ska man kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården?

  • Ring omedelbart 112 vid följande symtom i samband med en övergående synförlust:
    • den drabbade kan inte lyfta armarna (kraftlöshet eller domning i händer eller fötter)
    • den drabbade kan inte upprepa en enkel mening (sluddrigt tal eller svårt att tala)
    • den drabbade kan inte le (hänger ena mungipan, blir leendet ensidigt).
  • Kontakta omedelbart jouren om du har haft en övergående synförlust.

De vanligaste besvären och sjukdomarna förknippade med symtomet

Andra besvär och sjukdomar förknippade med symtomet

Kyllä