Ögat skelar

 

Gå till ordlistan

Ögat skelar

Skriv ut

Nyckelord: skelning, skelar, ögonen skelar, dubbelseende, raderna hoppar, hoppande rader

Skelning är när ögonen inte fokuserar på samma objekt. Skelning kan förekomma i alla åldrar och kan uppkomma i alla åldrar, antingen gradvis eller plötsligt.

Skelning kan orsaka symtom som bland annat ansträngda ögon, huvudvärk, dubbelseende, att bokstäverna rör sig när man läser eller en benägenhet att luta huvudet.

Skelning uppträder oftast antingen som utåtskelning eller inåtskelning och kan vara antingen en synlig, dvs. konstant skelning (manifest skelning), eller dold skelning.

När ska man kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården?

  • Omedelbart om
    • skelningen uppstår plötsligt. Det orsakar nästan alltid dubbelseende med båda ögonen hos en vuxen person om båda ögonen tidigare har fungerat normalt.
    • ett barn plötsligt börjar skela. Beroende på ålder kan barnet berätta att hen ser dubbelt, eller så kan barnet försöka stänga eller täcka för ena ögat.
  • Vid behov om en tidigare konstaterad eller långvarig skelning orsakar besvär.

De vanligaste ögonbesvären och -sjukdomarna förknippade med symtomet

Kyllä