Ögat rinner

 

Gå till ordlistan

Ögat rinner

Skriv ut

Nyckelord: rinner, rinnande ögon, rinna, tår

Rinnande ögon är när det rinner mer klar tårvätska från ögat än vanligt. Det är normalt att ögonen rinner i vissa situationer, till exempel när man vistas utomhus i stark vind.

Ögat rinner lätt när det blir irriterat. Ett litet skräp på horn- eller bindhinnan, kemiska ämnen och fint damm kan orsaka en kortvarig irritation. Kliande och rinnande ögon kan också bero på allergi.

Torra ögon leder ofta också till att ögonen rinner. Det kan också orsakas av en inflammation, trånga tårkanaler eller ett sår på hornhinnan.

Vid en inflammation av ögonlockskanten kan man ha klåda i ögonen, de kan rinna och man kan ha en känsla av skräp i ögat. Det starkaste symtomet är dock röda, irriterade och svullna ögonlock.

Nedan hittar du mer information och anvisningar om när du ska kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården. Du kan också göra en symtombedömning av rinnande ögon i tjänsten Omaolo eller i Akuthjälpen.

Egenvård

Vid lindriga symtom på rinnande ögon orsakade av torra ögon kan man använda återfuktande ögondroppar eller gelprodukter, som finns receptfria på apoteket. Dropparna bildar en skyddande hinna på ögats yta, vilket förhindrar ett överflödigt tårflöde. I bästa fall kan det förhindra torrhet och irritation i ögat.

Förutom irritation orsakar en inflammation i ögonlockskanten ofta även en insufficiens i ögonlockets körtlar, vilket gör att tårvätskan avdunstar lättare än normalt och ökar behovet av återfuktande produkter. En inflammation i ögonlockskanten kan behandlas genom att rengöra ögonlockskanterna.

 
 

När ska man kontakta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården?

  • Inom ett dygn om ögonen börjar rinna plötsligt, om bara ena ögat rinner och/eller om det gör ont eller om man får en tydlig svullnad vid näshörnet
  • Inom några dagar om man fått skräp i ögat som inte försvinner genom att man sköljer ögat eller av sig självt.
  • Vid behov om ögonen rinner konstant och orsakar besvär och inte lindras av regelbunden användning av återfuktande droppar 3–4 gånger per dygn.

De vanligaste ögonbesvären och -sjukdomarna förknippade med symtomet

Andra ögonbesvär och -sjukdomar förknippade med symtomet

Kyllä