Ögonsymptom

Sök med hjälp av sökfunktionen, efter symptom som hör till ögat. Sökfunktionen ger ingen bedömning av hur allvarligt ett enskilt symtom är och ersätter inte en professionell bedömning av vårdbehovet.

Om du nyligen har genomgått en ögonoperation eller ett ögoningrepp ska du följa de vårdanvisningar som du fått från vårdenheten. Instruktionerna i sökfunktionen kanske inte är lämpliga för användning efter en ögonoperation eller ett ögoningrepp.

Bruksanvisningar för sökfunktionen: Du kan använda sökfunktionen antingen genom att bläddra i den alfabetiserade listan över sjukdomar eller genom att skriva in 1–2 nyckelord, t.ex. namnet på sjukdomen, i sökfältet. Om du vill kan du skriva ut sökresultatet genom att klicka på Skriv ut-knappen i anslutning till sökresultatet.