Körsyn

Många ögonsjukdomar och åldrande påverkar körhälsan. Vid bedömning av körhälsan bedöms även andra faktorer utöver synen. Körsynskraven påverkas av körkortskategorin. Ibland måste även noggrannare synfältsundersökningar göras.