Körsyn

Många ögonsjukdomar och åldrande påverkar körsynen och körhälsan. Körhälsan gäller normal vägtrafik, men körhälsan bedöms även inom bantrafiken, sjöfarten och luftfarten. Vid bedömning av körhälsan bedöms även andra faktorer utöver synen.

Detta avsnitt fokuserar emellertid endast på körsyn som krävs inom vägtrafiken samt särskilt förändringar i körsynen på grund av olika ögonsjukdomar.

pic Körsynskrav

Körkortskategorin påverkar körsynskraven. Läs mer.

pic Synfältsundersökningar vid bedömning av körsynen

Det görs noggrannare synfältsundersökningar om det i bakgrunden finns ögonsjukdomar eller neurologiska sjukdomar. Läs mer.