Ögontryck

Den intraokulära vätskecirkulationen ger upphov till ögontrycket och upprätthåller ögats uppbyggnad. Ögontryck mäts i millimeter kvicksilver (mmHg) med olika instrument. Uppföljningen av ögontrycket hör särskilt till uppföljning och behandling av glaukom.

​Normalt ögontryck

Ett statistiskt sett ”normalt” ögontryck varierar mellan 10 och22 mmHg och är i genomsnitt 15 mmHg (grönt streck). I vissa sjukdomar kan ögontrycket sjunka till och med väldigt lågt, till exempel till följd av en allvarlig skada. Mer vanligt är det att ögontrycket är för högt (till exempel vid glaukom). Ett ”för högt” ögontryck som skadar synnervsänden ska fastställas individuellt.

Glaukom och ögontryck

Glaukom går inte att diagnosticera endast genom att mäta ögontrycket. Även om ett förhöjt ögontryck är en riskfaktor när det kommer till glaukom, ligger trycket hos glaukompatienter statistiskt sett under ”normala” övre gränsen, det vill säga under 22 mmHg (röd pil). Å andra sidan får 90 procent av personerna med ett ögontryck på 22–30 mmHg inte glaukom (grön pil). Om trycket återkommande ligger på 30 mmHg eller högre, påbörjas glaukombehandlingen alltid även om ögontrycket inte skulle ha skadat ögonen.

 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019