Ocklusionsbehandling

Målet med ocklusionsbehandling är att förhindra synen på det bättre seende ögat. Då ”tvingas” det sämre seende ögat att se, varvid dess synskärpa utvecklas. Ocklusionsbehandlingen utförs vanligtvis med en lapp för ögat.

Varför ocklusionsbehandling?

Ocklusionsbehandling kan vid behov tillämpas för att förbättra synskärpan på det sämre seende ögat hos ett barn. Ocklusionsbehandling används ofta vid funktionell synnedsättning (amblyopi) eller skelning. Man strävar efter att fortsätta ocklusionsbehandlingen så länge tills synskärpan på det sämre seende ögat är lika bra som det bättre seende ögat. Ocklusionsbehandlingen kan pågå ända till slutet av barnets synutvecklingsperiod, det vill säga upp till 8 år.​

Läs mer:

Olika ocklusionsbehandlingsalternativ

Täcklapp

Täcklappen placeras på det bättre seende ögat och ska sitta den tid läkaren ordinerat, vilket beror på barnets ålder. För barn i lekåldern är det normalt 2 timmar per dag.

Täcklappen ska täcka ögat helt så att det inte kan se, eftersom även små glimtar underifrån lappen försämrar ocklusionsbehandlingens resultat.

Det finns täcklappar som fästs som plåster på huden och tyglappar som sätts fast i glasögonbågarna.

Lapparna kan skaffas på apoteket, hos optiker eller via nätet. Det är ofta svårt att påbörja ocklusionsbehandling eftersom barnet motsätter sig att det bättre seende ögat täcks, men behandlingen underlättas vanligtvis med tiden.

Hur ska täcklappen läggas på ögat?

Plåster fästs på huden och eventuella glasögon kan placeras ovanpå täcklappen.

Om barnet använder glasögon kan man även använda en tyglapp som sätts fast i glasögonbågarna. Lappen kommer då ovanpå glasögonlinsen. En vuxen ska se till att lappen är säkert på plats och att inte barnet kan kika förbi den.

Läkemedelsbehandling

Ocklusionsbehandling kan även genomföras med ögondroppar, varvid man i det bättre seende ögat droppar vätska som lamslår ögats närseende i syfte att grumla närseendet. Dropparna vidgar även pupillen, vilket innebär att den vanligaste bieffekten är ljusskygghet.

Grumlande hinnor och linser

Om barnet använder glasögon kan läkaren ordinera att man för att täcka det bättre seende ögat i linsen fäster en grumlande, tillfällig hinna eller använder en permanent, grumlande lins.

 

Uppdaterad  3.12.2019 7.33