Ögonlocket är svullet

Ögonlocken hos småbarn sväller till följd av irritation lättare och kraftigare än hos vuxna. Orsaken till svullet ögonlock bör alltid utredas.

​​​Kan ha många orsaker

Svullnaden kan bero på en allergisk reaktion, ögoninflammation, insektbett, skräp i ögat eller tilltäppt talgkörtel.

Hos barn kan det vid ögonlocken även förekomma en så kallad dermoidcysta, en godartad hemangiom eller andra sällsynta tumörer. Orsaken till svullet ögonlock bör alltid utredas.

Behandling

En rodnande och hettande svullnad tyder på en bakteriell inflammation i synnerhet om det förekommer feber och symtom i luftvägarna, såsom hosta och snuva.

Feber, svårighet att röra på ögat och utbuktning av ögat förutsätter akut behandlingsbedömning. Det kan vara fråga om en inflammation i ögonhålan som orsakats av en bakterie och som kräver omedelbar sjukhusvård.

En vagel, det vill säga hordeolum, som orsakats av en talgkörtelinflammation i ögonlocket kräver vanligtvis antibiotikadroppar eller -salva för ögat. Långvarig tilltäppning av talgkörteln, chalazion, går ofta över av sig självt. Man kan hjälpa detta genom massage och varm kompress. En långvarig och stor chalazion kan kräva ett kirurgiskt ingrepp, som görs medan barnet är nedsövt.

 

Uppdaterad  2.12.2019 13.22