Medfödd stockning av tårkanalen

Typiskt för stockning av tårkanalen är att ögat rinner konstant inomhus och utomhus samt varar rikligt, men ögat är inte rött. Hos majoriteten bebisar öppnas tårkanalerna av sig själva.

Hos bebisar öppnas tårkanalerna helt enligt ett individuellt tidsschema, vanligtvis innan bebisen fyllt ett år. Innan kanalen öppnar sig är tårvätskan förhindrad att transporteras bort från ögat; ögat rinner och tårarna rinner ner på kinderna.

Tårvätska som fastnar på ögat förvandlas vid inflammation till tjockt var som fastnar i ögonfransarna. Ögat slutar rinna och vara först när kanalen öppnas. Typiskt för stockning av tårkanalen är att ögat rinner konstant inomhus och utomhus samt varar rikligt, men ögat är inte rött. Ögonlockens hud kan irriteras av den ständiga fukten.

Tårvätskans uppgift

Tårvätskan som bildas i tårkörtlarna har i uppgift att hålla ögats yta fuktig och hal. Från ögats yta avlägsnas tårvätskan via tårkanalerna i den inre ögonvrån ner längs näsan.

Rengör ögonen och tryck på tårvägarna

Innan kanalerna öppnas behandlas symtomen av de stockade tårkanalerna genom att rengöra ögat och ge antibiotikadroppar som tillfälligt lindrar kraftig varbildning. Då tårsäckarna töms genom att trycka på dem minskar risken för inflammation i tårsäckarna och kan bidra till att öppna kanalerna.

Varbildning varken inflammerar ögat, äventyrar synutvecklingen eller smittar andra barn på daghemmet.

Anvisning för att rengöra ögonen och trycka på tårvägarna Tårpåsen ligger vid ögonvrån, invid näsan (6)
  1. Fukta en bomullslapp med kranvatten.
  2. Torka ögat från den yttre till den inre ögonvrån.
  3. Upprepa vid behov med en ren lapp.

Börja trycka på tårsäcken nerifrån upp och fortsätt tills utsöndringen upphör (rengör vid behov). Efter detta, massera uppifrån ner några gånger.

Öppning av tårvägarna på sjukhuset

Hos majoriteten bebisar öppnas tårkanalerna av sig själva, men om detta inte skett före bebisen är 8 månader, remitteras bebisen från rådgivningen till sjukhuset för öppning av tårvägarna, det vill säga till tårvägssondering. Tårvägarna öppnas under narkos.

Lämplig ålder för att öppna tårvägarna är 10–14 månader. Innan denna ålder rekommenderas inte ingreppet, eftersom stockade tårvägar tenderar öppna sig automatiskt och nersövning av bebisar under ett halvt år är förknippat med större risker. Däremot om stockningen dröjer över 2 år kan den förändra tårvägarnas struktur så att det är svårare att öppna dem.

Vad händer vid en tårvägssondering?

Vid en tårvägssondering öppnas tårkanalen med en trubbig nål. Genom att injicera färgmedel kan man kontrollera att vätskan passerar genom kanalen. Efter ingreppet används antibiotikadroppar för ögon i 3–5 dagar. Öppnandet av kanalen minskar symtomen snabbt.

Hos en liten del öppnar sig inte stockningen eller kanalen förstoppas på nytt till följd av ärrbildning. I detta fall kan sonderingen upprepas eller så placeras en slang i tårkanalen i 1–2 månader. Slangen hjälper att hålla tårkanalen öppen.

 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019