Glaukom hos barn

Glaukom är en sjukdom i synnerven som hos barn orsakas av förhöjt tryck i ögat. Hos bebisar kan glaukom orsaka synliga symtom, men hos barn i lekåldern och äldre barn är glaukom ofta symtomfri. Diagnosticerande och uppföljning av glaukom kräver noggrannare ögonundersökningar. Behandlingen av glaukom hos barn och unga inleds alltid med ögondroppar som minskar ögontrycket. Ibland kan även operationsbehandling som sänker ögontrycket komma på fråga.

pic Vad är glaukom hos barn?

Läs om vad som orsakar glaukom hos barn.

pic Symtom och diagnos av glaukom hos barn 

Läs mer om symtom och diagnos av glaukom hos barn.

pic Uppföljning och behandling av glaukom hos barn

Läs mer om uppföljning och diagnos av glaukom hos barn.

pic Glaukom (hos vuxna)

Läs mer om glaukom hos vuxna, dess symtom och behandling.