Ofullständig slutning/spaltbildning åder- och näthinnan

Ofullständig slutning/spaltbildning, det vill säga kolobom är en av de vanligaste medfödda strukturavvikelserna i ögat. Kolobom eller misstanke om det förutsätter alltid undersökning hos ögonläkare.

Under fosterstadiet genomgår ögat en utvecklingsfas där en intraokulär springa sammanfogas till en enhetlig vägg. En ofullständig sammanfogning orsakar kolobom som kan förekomma separat på nedre delen av iris, åder- och näthinnan eller synnervspapillen. Ett omfattande kolobom kan förekomma på alla ovan nämnda delar.

Vid kolobom på iris har pupillen formen av en upp- och nedvänd droppe.

Hur ser ett kolobom på iris ut?

Bild: Barnet har ett kolobom på iris på höger öga (till vänster på bilden.

Du kan också klicka på bilden för att förstora den.

Vid kolobom på åder- och näthinnan kan i ögats röda reflex synas ett ljust område. Ögat kan också vara mindre än ett öga med normal struktur.

Kolobom är en av de vanligaste medfödda strukturavvikelserna i ögat. Det är vanligtvis inte ärftligt. Kolobom kan förekomma antingen på ena eller båda ögonen. Kolobom eller misstanke om det förutsätter alltid undersökning och uppföljning hos ögonläkare. Om kolobomet förekommer på båda ögonen krävs även andra tilläggsundersökningar. Synproblemet beror på kolobomets omfattning.

Det finns inte någon behandling som korrigerar strukturavvikelsen, men eventuell olägenhet som orsakas av funktionell synnedsättning, det vill säga amblyopi, kan förebyggas med glasögon som korrigerar brytningsfelet och ocklusionsbehandling.

 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019