Ögonolycka hos barn

​​​​​​​​​​​​​De vanligaste ögonolyckorna hos barn är repor på ögats yta eller blåmärken i ögonområdet, vilka läks snabbt. Ett helt symtomfritt öga kan följas upp hemma.Slag och träffar från till exempel leksaker, idrottsredskap eller kompisens armbåge är ganska vanliga och kan orsaka en kontusion på ögat.

Ett helt symtomfritt öga kan följas upp hemma, men om ögat är sjukt, ljusskyggt eller barnet vägrar öppna ögat, lönar det sig att låta en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kontrollera situationen.

Behandlingen av ögonolyckor är samma för vuxna och barn. Därför finns nedan samlat ögonolyckor som gäller såväl vuxna som barn.

pic Skräp i ögat

Små främmande föremål, såsom sandkorn, avlägsnas vanligtvis av sig självt från ögat.

pic Repa på ögonytan

En ytlig repa som till exempel en kvist har orsakat på ögats främre del läks ofta snabbt.

pic Boll i ögat

Läs mer om eventuella skador som orsakas av bollar eller andra trubbiga föremål​.

pic Sår på ögonlocket eller näsryggen

Ibland kan ett sår på ögonlocket eller näsryggen behöva behandlas inom hälso- och sjukvården.

pic Rengöringsmedel i ögat

Vid kemikalie- och tvättmedelsolyckor bör ögat sköljas genast på olycksplatsen.

pic Snöblindhet, svetsblänk

Sol- eller skyddsglasögon skyddar ögat mot skadlig strålning.

pic Allvarliga ögonolyckor

Allvarliga ögonolyckor är sällsynta och kan ofta förebyggas.

pic Fraktur i ögonhålan hos barn

Läs mer om fraktur i ögonhålan hos barn som kan förekomma i samband med slag mot huvudet.


pic Förebyggande av ögonolyckor

Användning av skyddsutrustning och rätt placering av ämnen som är farliga för barn i hemmet kan förebygga ögonolyckor.

pic Ögonsköljning

Det är särskilt viktigt att ögat sköljs vid kemikalieolyckor. Även småskräp kan avlägsnas från ögat genom att skölja det.​​