Ögonsjukdomar hos barn och unga

De vanligaste problem med ögonen hos barn som kräver undersökning hos ögonläkare är olika brytningsfel, skelning och funktionell synnedsättning, det vill säga amblyopi.

Läs mer:

De vanligaste orsakerna till synnedsättning är en hjärnsynskada i anknytning till neurologiska utvecklingsstörningar och förtvining av synnerven, ärftlig degeneration i näthinnan och medfödda avvikelser i ögats uppbyggnad.​​​​

Läs mer:

pic Funktionell synnedsättning (amblyopi)​

Läs mer om amblyopi, det vill säga ”lat öga”, där det ena ögat har nedsatt synskärpa.

pic Skelning hos barn

Läs om de vanligaste orsakerna och symtomen till skelning hos barn.

pic Medfödd stockning av tårkanalen

Rikligt var och vätska i ögat kan föranledas av en medfödd stockning av tårkanalen.

pic Regnbågshinneinflammation (irit) hos barn

Läs mer om långvarig inflammation i ögat, irit.

pic Hemangiom

Läs mer om hemangiom, även kallat smultronmärke.

pic Näthinnesjukdom hos prematurfödda barn (ROP)

Läs mer om näthinnesjukdom som eventuellt utvecklas hos prematurfödda barn.

pic Starr hos barn

Läs mer om starr hos barn och behandling av den.

pic Glaukom hos barn

Läs mer om glaukom hos barn, dess symtom och behandling.

pic Hängande ögonlock (ptos) hos barn

Läs mer om behandling av hängande ögonlock (ptos) hos barn.

pic Ögonolycka hos barn

Läs mer om de vanligaste ögonolyckorna och hur du kan förebygga dem.

pic Övriga ögonsjukdomar

Läs mer om övriga ögonsjukdomar som förekommer hos barn och unga.