Synen försämras långsamt

Synförmågan kan försämras långsamt inom några månader eller år. Det kan vara fråga om en förändring i ögats brytningskraft, ålderssynthet eller en ögonsjukdom som utvecklas långsamt.

Brytningsfel

Ljusstrålar bryts in i ögat genom hornhinnan och linsen, och bildar en skarp bild på näthinnan. Vid brytningsfel är det vanligtvis fråga om effekten av ögats längd på bildens skarphet. Det kan även vara fråga om avvikande brytningskraft i hornhinnan.

Först måste man säkerställa att styrkan i glasögonen som används är korrekt såväl på långt håll som vid läsning. Behovet av läsglasögon eller läsglasögonstillägg uppkommer i 40–45-årsåldern.

Läs mer:

Ålderssynthet

Eftersom ögats anpassningsförmåga till att se på nära håll försämras i 40–45-årsåldern, och försvinner i det närmaste helt vid 60 års ålder, blir det svårare att se på nära håll vid till exempel läsning.

Hjälpmedel mot detta är konvexa plusglas. När ålderssyntheten ger sig till känna skaffar en del själv förmånliga plusglas och ser bättre med dem.

När ålderssyntheten är ett faktum och behovet av de första glasögonen uppstår är det bra att besöka en optiker, eller om man så önskar en privat ögonläkare, framför allt om man aldrig tidigare genomgått en synundersökning.

Läs mer:

Ögonsjukdom som försämrar synen

Om det inte hjälper att skaffa glasögon eller nya glasögon kan orsaken till den försämrade synen vara en ögonsjukdom som utvecklats gradvis under ett antal månader eller år.

Läs mer om ögonsjukdomar som långsamt försämrar synen. Exempel på dem är bland annat:

 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019