Synen försämras

​​​​​​​Synskärpan kan försämras av flera olika orsaker antingen plötsligt eller gradvis.

 Om din syn försämras plötsligt ska du genast kontakta sjukvården.

pic Plötslig försämring av synskärpan

Läs mer om synförsämring som sker inom några minuter, timmar eller dagar.​

pic Synen försämras långsamt

Läs mer om synförsämring som sker inom några månader eller år.

   

Muita silmäoireita​:​