Det blixtrar i ögat

Blixtrande i ena ögat är ett vanligt ögonsymptom. Blixtrande i båda ögonen är vanligtvis ett tecken på migrän.

Den vanligaste orsaken till blixtrande i ögonen är åldersbetingad och vanligtvis ofarlig glaskroppsavlossning. Blixtrande och därpå efterföljande synsymptom bör undersökas.

Blixtrande i båda ögonen kan vara förknippat med migrän. Vid migrän med aura kan det dyka upp en sågtandad störning i synfältet (kan t.ex. se ut som en pixlad bild), ett ljust eller grått område, som orsakar synfältsbortfall i båda ögonen. Aurasymptomet kan vara i 5–60 minuter och åtföljs av huvudvärk.

När ska man kontakta sjukvården?

  • Inom en vecka, om du har nya symtom i synfältet som flytande skräp, grumlingar eller 'trådar' och/eller blixtrar eller blinkande ljus.
  • Inom ett par dagar, om det förekommer 'sotregn' (rikligt med svarta prickar) i synfältet.
  • Inom ett dygn, om det sprider sig en ridå eller skugga i synfältet som man inte ser igenom. Om ridån eller skuggan kommit i synfältet under kvällstid, lönar det sig att kontakta sjukvården genast följande morgon.

Besvär och sjukdomar som kan orsaka blixtrande ögon:

 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019