Det blixtrar i ögat

Blixtrande i ena ögat är ett vanligt ögonsymptom. Blixtrande i båda ögonen är vanligtvis ett tecken på migrän.

​​​​​​​​Den vanligaste orsaken till blixtrande i ögonen är åldersbetingad och vanligtvis ofarlig glaskroppsavlossning. Blixtrande och därpå efterföljande synsymptom bör undersökas.

Blixtrande i båda ögonen kan vara förknippat med migrän. Vid migrän med aura kan det dyka upp en sågtandad störning i synfältet (kan t.ex. se ut som en pixlad bild), ett ljust eller grått område, som orsakar synfältsbortfall i båda ögonen. Aurasymptomet kan vara i 5–60 minuter och åtföljs av huvudvärk.​

​​​​ När ska man kontakta sjukvården?

  • Genast om blixtrandet är förknippat med att en mörk, ogenomtränglig skugga dyker upp i synfältet.
  • Genast om det i synfältet dyker upp rikligt med svarta prickar som påminner om ett sotregn.
  • Samma eller nästa dag om blixtrandet är tidvis återkommande och du ser flytande flagor i synfältet.
​ ​

Besvär och sjukdomar som kan orsaka blixtrande ögon:​

 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019