Ögat rinner

Rinnande ögon i vissa situationer, till exempel utomhus, är normalt.

​​​​​​

Ögat börjar lätt rinna till följd av irritation. Ett litet skräp på horn- eller bindhinnan, kemiska ämnen och fint damm kan orsaka kortvarig irritation. Kliande och rinnande ögon kan även vara förknippat med allergi.

Torra ögon leder också ofta till att ögonen rinner. Orsaken till rinnande ögon kan även vara en inflammation, trånga tårkanaler eller sår på hornhinnan.

När ska man kontakta sjukvården?

  • När skräp har hamnat i ögat och det inte försvinner med tårvätskan eller vid sköljning av ögat.
  • Om rinnandet är förknippat med smärta.
  • Om ögat varar väldigt mycket.​
  • Om synen försämras plötsligt.​

​Besvär och sjukdomar som kan orsaka rinnande ögon:​

 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019