Vanliga frågor om starr

Läs svaren på de vanligaste frågorna som ställs särskilt efter starroperationer.

Är det normalt efter en starroperation att det känns som att man har skräp och att det skaver i ögat?

Efter en starroperation är det mycket vanligt att det känns som att man har skräp och att det skaver i ögat. Symptomet är ofarligt och känns vanligtvis som värst direkt efter operationen, men kan fortsätta i till och med några veckor efter ingreppet.

Symptomet beror på det lilla snittet som under operationen görs i ögats yta och som läker av sig själv. Dessutom torkar ögats yta något i samband med operationen.

Symptomet ger sig vanligen av sig självt med tiden. Du kan lindra symptomet genom att använda fuktande ögondroppar, -gel och -salva utan konserveringsmedel. Fuktande preparat finns att köpa receptfritt på apotek och man kan använda dem med 1-4 timmars mellanrum, allt efter hur symptomet ter sig. Fuktande preparat kan man inte använda för mycket av och användningen försämrar inte operationens slutresultat.

Är svävande flagor och prickar i synfältet ett ofarligt fenomen efter operationen?

De svävande ljusa och gråaktiga prickar och flagor som efter operationen kan synas i synfältet är ofarliga. De beror på glaskroppen inuti ögat. Dessa grumlingar av glaskroppen syns vanligtvis tydligare i starkt ljus och mot ljus bakgrund. Grumlingar i glaskroppen syns vanligtvis mer när starr som påverkat synen opereras bort.

Om du samtidigt ser ljusblixtar i ögat, svarta flagor i synfältet eller om det i synfältet finns ett område där du inte ser alls, ska du under samma dag kontakta din vårdande ögonenhet.

Efter min starroperation ser jag ringformade ljusbågar i synfältet. Är de ofarliga?

I samband med operationen sätts en konstgjord lins in i ögat och dess kantdel bryter ljus på ett annat sätt än dess mittendel. Särskilt i dunkelt ljus kan detta orsaka att man ser ljusbågar runt lampor. Symptomet är ofarligt.

Om du samtidigt upplever kraftiga smärtor, försämrad syn eller mår allmänt illa, ska du kontakta din vårdande ögonenhet.

Vilka symptom efter en starroperation kräver att man omedelbart kontaktar sin vårdande ögonenhet?

Om du i det opererade ögat upplever kraftiga smärtor, om din syn blir suddig eller om det i synfältet dyker upp ett område som du inte ser något på, ska du genast kontakta din vårdande ögonenhet.

Om du i det opererade ögat upplever ljusblixtar eller svarta prickar eller flagor i synfältet, ska du kontakta din vårdande ögonenhet inom ett dygn från att symptomen visade sig.

Vanliga och tillika ofarliga ögon- och synsymptom efter en operation är en känsla av att ha skräp eller att det skaver i ögat. Du kan lindra symptomet genom att använda fuktande ögondroppar, -gel och -salva.

Direkt efter operationen kan pupillen vara utvidgad, synen kan vara suddig och växlande, du kan ha ett blåmärke på ögat och det kan komma några droppar blodblandad tårvätska. Även dessa symptom är ofarliga.

Har starroperationen misslyckats om jag utan glasögon ser endast antingen på långt eller nära håll?

Vid en normal starroperation sätts en enkelslipad konstgjord lins in i ögat med vilken patienten efter en operation ser utan glasögon vanligtvis antingen på långt eller nära håll. För att se på andra avstånd behöver patienten glasögon.

Före operationen ser patienten oftast inte ordentligt med sina befintliga glasögon, utan glasstyrkan bör uppdateras efter operationen. Bedömning av ny styrka på glasögonen rekommenderas tidigast en månad efter operationen.

När kan jag skaffa nya glasögon efter en starroperation?

Synen och ögats brytningsförmåga kan variera efter en operation. Bedömning av ny styrka på glasögonen rekommenderas tidigast en månad efter operationen.

När får jag köra bil efter en starroperation?

När synen och ögats brytningsförmåga ändras med en operation tar det tid innan man vänjer sig vid den nya synen. Längden på körförbudet bestäms individuellt, men utgångspunkten är att bil får man köra först när ögat har läkt efter operationen, synen har förbättrats till en nivå som motsvarar körkortskriterierna och att eventuella glasögon som behövs vid bilkörning används.

När efter en starroperation kan jag flyga?

Patienten avråds från att resa under konvalescenstiden. Att flyga är tillåtet när ögat har läkt tillräckligt efter operationen, vilket vanligtvis tar från några dagar till en månad.

Kan man komma till starroperation under en antibiotikakur? Och vad gäller vid influensa, snuva, hosta eller urinvägsinfektion?

Det är inte tillåtet att komma till operation när man är sjuk. Alla infektioner är ett hinder för utförande av icke-brådskande operationer. Inflammationsrisken i samband med operationen är förhöjd särskilt vid hosta, snuva och infektioner i de övre luftvägarna. Om du blir sjuk före operationen måste du kontakta din vårdande ögonenhet.

 

Kyllä

Uppdaterad  17.10.2019