Vad är starr?

Med starr avses ett tillstånd där linsen inne i ögat har blivit grumlig. Linsen är en del av ögats uppbyggnad. Den vanligaste typen av starr är gråstarr hos vuxna.

Starr gör ögats lins grumlig och linsen kan se grågrumligt ut.

Linsen inuti ögat ska vara klar så att ljus kommer igenom den till näthinnan i ögonbotten.

Gråstarr hos vuxna påverkar synen hos fler än 30 procent av alla över 65 år. Man kan ha starr i det ena eller båda ögonen.

Linsen ska vara klar så att ljus kommer igenom den till näthinnan i ögonbotten. När man har starr är linsen grumlig.

 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019