Starr

Nästan alla får starr med åldern. Den vanligaste typen av starr är gråstarr hos vuxna. Om starren går att operera är det oftast ett snabbt och smärtfritt ingrepp för patienten.


 

   
 Bild: Tvärsnittsbild av ögat. Med starr avses ett tillstånd där linsen inne i ögat har blivit grumlig.


 

pic Vad är starr?

Läs mer om starr och se hur en starrförändring i ögat ser ut.

pic Symptom, diagnosticering och uppföljning av starr

Läs mer om starr som framskrider långsamt och försämrar synförmågan gradvis.

pic Behandling av starr

Läs mer om hur starr behandlas.

pic Vanliga frågor om starr

Läs svaren på de vanligaste frågorna som ställs särskilt efter starroperationer