Behandling av skrynkligt membran

Skrynkligt membran behandlas med ögonoperation, där det skalas bort från näthinneytan.

Dagkirurgisk operation

Operationen görs under lokalbedövning och dagkirurgiskt, det vill säga utan behov av övernattning på sjukhuset. Under operationen tar man med små instrument som sticks in i ögat först bort glaskroppen för att komma åt ögats skarpa område i ögonbotten. Därefter färgas de åtdragande membranen på näthinneytan och skalas bort från ögats skarpa område.

Prognos

Efter borttaget av de åtdragande membranen börjar näthinnans form långsamt återställas. Ofta förbättras bildförvrängningen redan under de första månaderna efter operationen, men synskärpan läker långsammare.

Det slutliga resultatet uppnås ofta först efter flera månader eller till och med år efter operationen. Det är inte alltid som det sker en märkbar förbättring av synskärpan, men den skrynklande och synförsämrande sjukdomen kan stoppas med operationen.

Vanliga frågor efter operation

Mitt öga opererades för cirka en månad sedan, linjerna är ännu förvrängda. Har operationen gjort någon nytta?

Efter borttagning av skrynkligt membran förbättras synen vanligtvis ganska långsamt, inom några månader eller till och med år.

Mitt öga opererades för några dagar sedan och nu syns svarta flugor i synfältet. Är de farliga?

Enskilda små svarta prickar som svävar i synfältet är inte farliga, men om mängden prickar ökar snabbt eller om de är förknippade med en skugga som dyker upp i kanten av synfältet, finns det skäl att låta undersöka ögat.

Får jag bära matkassar eller idrotta efter operation av skrynkligt membran? Och hur är det med läsning?

Du får läsa och bära kassar, men motion så att du svettas bör undvikas under de två första veckorna. Det är bra att undvika simning i tre veckor.

Kan jag använda mina gamla glasögon? När ska jag skaffa nya glasögon?

Du kan använda dina gamla glasögon, de påverkar inte återhämtningen negativt. Operationen orsakar inte nödvändigtvis någon stor förändring i glasögonstyrkan, såvida man inte samtidigt har utfört en starroperation. Behovet av nya glasögon kan bedömas till exempel 2–3 månader efter operationen.

Får fuktgivande ögondroppar användas i det opererade ögat?

Användning av fuktgivande ögondroppar rekommenderas. Fuktgivande ögondroppar och ögondroppar som innehåller läkemedel ska ges med minst en halvtimmes mellanrum, så att läkemedlet inte sköljs bort.

Får jag köra bil?

Om man vid operationen inte har fyllt ögat med gas, så kan du köra bil, såvida synen på det andra ögat uppfyller körhälsokraven. Om det opererade ögat har fyllts med gas måste du vänta tills synfältet har återställts.

Får jag flyga efter en operation av skrynkligt membran?

Om ögat har fyllts med gas, är det absolut förbjudet att flyga så länge ens lite gas finns kvar i ögat.

 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019