Laserbehandling av näthinneruptur

Med laserbehandling förhindras vätskan från att flöda via rupturen till under näthinnan, det vill säga näthinneavlossning.

​En ruptur på näthinnan ska laserbehandlas så snart som möjligt för att undvika att den förstoras och undvika näthinneavlossning.

Ingreppet är snabbt och smärtfritt

Innan laserbehandlingen inleds förstoras pupillen med ögondroppar. Ögonytan bedövas dessutom med bedövningsdroppar, varefter en liten kontaktlins placeras på ögonytan. Genom linsen kan laserstrålen riktas till precis rätt område.

Rupturen på näthinnan omringas med små laserbränningar. Ärrbildningen förhindrar vätskan från att hamna under näthinnan. Ingreppet i sig är smärtfritt, men patienten kan känna tillfälliga stickningar och starkt ljus kan orsaka bländning.

Efter laserbehandlingen

Laserbehandlingen kräver ingen eftervård, men patienten bör undvika ansträngning och läsning i två veckor, medan ärrbildningen sker. Efter laserbehandlingen kan det uppstå en ny näthinneruptur i ögat eller så kan näthinnan lossna.

Om något av följande sker, bör den vårdande enheten kontaktas omedelbart:

  • synen blir suddig
  • det dyker upp mängder med svarta prickar och blixtrande ljus (mer än tidigare) i synfältet)
  • en enhetlig skugga dyker upp i synfältet.

Förekomsten av näthinneruptur orsakar inte alltid symptom. Det finns ingen egentlig metod för att förhindra att rupturer uppstår. Med anledning av detta bör man låta undersöka ögonen regelbundet och om det uppstår symptom söka sig till en ögonläkare.

 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019