Näthinneruptur

En näthinneruptur kan orsaka synsymptom, såsom svarta prickar eller ”fluff” som svävar i synfältet, eller så kan den upptäckas helt symptomfri av en händelse vid en ögonläkarundersökning.

Glaskroppen (1) är fäst i näthinnan (2). Om glaskroppen är lokalt hårt fast på näthinnan, kan det uppstå en ruptur på näthinnan när glaskroppen lossnar (3). Rupturen är som en öppning som gör det möjligt för vätska i glaskroppsutrymmet att flöda in under näthinnan. Vätskan som hamnat under näthinnan lyfter näthinnan från dess plats och orsakar på sås sätt näthinneavlossning.

En näthinneruptur kan orsaka näthinneavlossning

De flesta näthinnerupturer beror på glaskroppsavlossning. Rupturen kan även orskaas av slag eller stötar mot huvudet. Ögats näthinna kan också ha större benägenhet för rupturer av ärftliga skäl.

Rupturer som kräver snabb behandling orsakar ofta lättigenkännliga synsymptom, såsom blixtrande, svarta prickar och försämrad syn. En ruptur som upptäcks av en slump orsakar sällan en näthinneavlossning, men det är bra att behandla alla upptäckta rupturer.

Behandling

Näthinnerupturer behandlas vanligtvis polikliniskt med laser.

 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019