Symptom på näthinneavlossning

Näthinneavlossning är en smärtfri händelse. När näthinnan lossnar, sprider sig en mörk, stor ”gardinlik” skugga över synfältet.

​Patienten bör omedelbart uppsöka sjukvård

Näthinnan känner inte smärta. Näthinnesjukdomar orsakar endast synsymptom.

När näthinnan lossnar, sprider sig en mörk, ogenomtränglig skugga över synfältet. Avlossningen kan utvecklas inom några timmar eller dagar. Om också det mellersta området i ögats skarpa område lossnar, försämras också synskärpan märkbart.

Om näthinneavlossningen föregås av en glaskroppsavlossning, en ruptur på näthinnan eller blödning i glaskroppen, kan det på näthinnan synas ljusblixtar och svarta prickar.

Glaskroppsavlossning kan även bidra till näthinneavlossning.

När ska man kontakta sjukvården?

  • Inom en vecka, om du har nya symtom i synfältet som flytande skräp, grumlingar eller 'trådar' och/eller blixtrar eller blinkande ljus.

  • Inom ett par dagar, om det förekommer 'sotregn' (rikligt med svarta prickar) i synfältet.

  • Inom ett dygn,om det sprider sig en ridå eller skugga i synfältet som man inte ser igenom. Om ridån eller skuggan kommit i synfältet under kvällstid, lönar det sig att kontakta sjukvården genast följande morgon.

 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019