Makulahål

Makulahål är ett hål som har uppstått i näthinnans fokuspunkt i ögonbotten. Näthinnan är ögats nervskikt som förnimmer ljus och i dess mittendel finns ögats skarpa område, som kallas makula.

I mitten av det skarpa området på näthinnan kan det uppstå drag som det bakre membranet i glaskroppsgelén som fyller ögats innerdel ger upphov till. Detta drag kan orsaka att ett hål uppstår på näthinnan. Vanligtvis är bakgrunden åldersrelaterade ändringar i glaskroppen, men ibland uppstår makulahålet till följd av ett direkt slag mot ögat eller i samband med näthinneavlossning.

pic Symptom, diagnosticering och uppföljning av makulahål

Mer information om synsymptom, diagnosticering av sjukdomen och uppföljning.

pic Behandling av makulahål

Läs mer om operationsbehandlingen av makulahål.

Se mer: