Toppig hornhinna

​Toppig hornhinna, det vill säga keratokonus, är en sällsynt ögonsjukdom där hornhinnan tunnas ut och buktar koniskt utåt. Hur snabbt keratokonus utvecklas och dess svårighetsgrad varierar. Patienten följs upp av ögonläkare och behandlingen är individuell beroende på sjukdomens svårighetsgrad.

Vad är toppig hornhinna?

Toppig hornhinna (keratokonus) är en sällsynt ögonsjukdom. Läs mer.

Symptom, diagnosticering och uppföljning av toppig hornhinna 

Symptomen på och uppföljningen av sjukdomen varierar från patient till patient. Läs mer.

Behandling av toppig hornhinna

Behandlingen av toppig hornhinna görs av ögonläkare. Läs mer.