Hornhinneinflammation

​Hornhinneinflammation, det vill säga keratit, orsakas av bakterier, virus, svamp och protister. Man pratar om hornhinneinflammation också då det uppstår en autoimmuninflammation i hornhinnan. Uppföljningen och behandlingen av hornhinneinflammation kan fortgå i allt från veckor till månader.

Vad är hornhinneinflammation?

Läs mer om vad hornhinneinflammation, det vill säga keratit, är.

Symptom, diagnosticering och uppföljning av hornhinneinflammation

Symptomen på hornhinneinflammation varierar från patient till patient, samma gäller även uppföljningen. Läs mer.

Behandling av hornhinneinflammation

Behandlingen av hornhinneinflammation kan fortgå i allt från veckor till månader. Läs mer om behandlingarna.