Vad är Fuchs dystrofi?

Fuchs dystrofi är en ärftlig degeneration av hornhinnan.

​Funktionen för hornhinnans endotelskikt försvagat

Problematiken med Fuchs dystrofi ligger i hornhinnans bakre yta, det vill säga i endotelet. Endotelcellernas uppgift är att hålla hornhinnan klar och genomskinlig. De förhindrar hornhinnan från att svullna genom att pumpa bort vätska. Endotelcellerna minskar med åldern hos alla och de återskapas inte.

En patient som lider av Fuchs dystrofi har färre endotelceller än normalt och endotelets funktion är försvagat. I sådana fall kan det ansamlas vätska i hornhinnan, vilket leder till att hornhinnan svullnar. Svullnaden kan orsaka vätskeblåsor på ytan av hornhinnan och om det fortsätter under en längre tid, kan det växa fram ärrvävnad och bildas kärl på hornhinnan. En svullen hronhinna släpper inte igenom ljus ordentligt och patientens synskärpa och bildkvalitet försämras.

Endotelcellernas funktion kan försvagas också av yttre faktorer. Särskilt intraokulär kirurgi ökar minskningen av endotelcellerna.

Vad är en hornhinna?

Hornhinnan (3) är en genomskinlig konstruktion i den främre delen av ögat genom vilken ljuset lyser och gör det möjligt att se. Hornhinnan fungerar även som mekaniskt skydd för ögat. Tjockleken på hornhinnan uppgår endast till cirka 0,5 mm.

1) Regnbågshinna (rörlig dimmer, ögonfärg)2) Pupill (öppning i mitten av regnbågshinnan vars storlek hela tiden varierar)3) Hornhinna (genomskinlig)4) Lins (genomskinlig)5) Ögonvita (vitt genomskingligt skyddsskal)6) Näthinna (”tapet” som bildas av sensoriska celler)7) Glaskropp (genomskinlig gelé)8) Område för ögats skarpa syn9) Synnerv (kabel till hjärnans syncentral)

Hurdana är de olika skikten i hornhinnan?

Hornhinnan består av fem olika skikt, varav det ytligaste, epitelskiktet återskapas snabbt.

 (1),Under epitelet ligger Bowmanskiktet (2) som inte återskapas, utan som vid skada ersätts med ett ärr. Därefter kommer stromat, det vill säga stödskiktet (3), som utgör större delen av hornhinnans tjocklek. Därefter kommer Descemets membran (4) och underst ligger endotelcellskiktet (5), som inte återskapas och som när det minskar, försämrar synen.
 

Kyllä

Uppdaterad  17.10.2019