Fuchs dystrofi

Fuchs dystrofi är en ärftlig degeneration av hornhinnan, där problemet uppstår i hornhinnans endotel. Hornhinnan kan svullna, vilket kan leda till att patientens synskärpa och bildskärpa försämras. Sjukdomens svårighetsgrad varierar och Fuchs dystrofi kan framskrida långsamt utan att orsaka några besvärande symptom. Den kräver inte alltid behandling och ibland räcker det med läkemedelsbehandling. I svårare fall kan det bli aktuellt med operationsbehandling.

pic Vad är Fuchs dystrofi?

Läs mer om ärftlig degeneration av hornhinnan, Fuchs dystrofi.

pic Symptom, diagnosticering och uppföljning av Fuchs dystrofi

Svårighetsgraden för Fuchs dystrofi varierar. Läs mer.

pic Behandling av Fuchs dystrofi

Läs mer om olika behandlingsmetoder för Fuchs dystrofi.