Fuchs dystrofi

​Fuchs dystrofi är en ärftlig degeneration av hornhinnan, där problemet uppstår i hornhinnans endotel. Hornhinnan kan svullna, vilket kan leda till att patientens synskärpa och bildskärpa försämras.

Fuchs dystrofi är en ärftlig degeneration av hornhinnan, där problemet uppstår i hornhinnans endotel. Hornhinnan kan svullna, vilket kan leda till att patientens synskärpa och bildskärpa försämras. Sjukdomens svårighetsgrad varierar och Fuchs dystrofi kan framskrida långsamt utan att orsaka några besvärande symptom. Den kräver inte alltid behandling och ibland räcker det med läkemedelsbehandling. I svårare fall kan det bli aktuellt med operationsbehandling.