Glaskroppsavlossning

Glaskroppsavlossning är ett mycket vanligt fenomen, som oftast är ofarligt och övergående. Den förekommer vanligtvis bland dem som passerat medelåldern, men kan även uppstå hos yngre personer.

​​​​​​​​​​​Vad är glaskroppen?

Glaskroppen är en geléaktig massa inuti ögat, vars uppbyggnad ändras med åldern. Hos en ung person sträcker sig glaskroppsgelén jämnt från näthinnans yta till linsen.

Hur går avlossningen till?

Bild: Glaskroppen (1) ”koagulerar” och dess fastare ämnen krymper och lossnar från näthinnans (2) yta. Utrymmet som då uppstår dem emellan fylls med mer flytande vätska (3).

Symptom

När glaskroppsgelén lossnar från näthinnans yta ger det upphov till drag på näthinnan. Följden av detta är övergående ljusblixtar. Vanligtvis dyker det i synfältet även upp rörliga eller flytande skuggor eller skräp, genom vilka du ändå bör se. Avlossningen är smärtfri och kan även vara symptomfri. Symptomen lindras vanligtvis gradvis inom några veckor eller månader.

I vissa fall kan dragningen av glaskroppen på näthinnan orsaka näthinnerupturer. Rupturen på näthinnan kan leda till att vätskan från glaskroppsutrymmet tränger sig in under näthinnan och detta orsakar näthinneavlossning.

Läs mer:

Näthinneruptur

​​​​ När ska man kontakta sjukvården?​​

Undersökning av ögonläkare är att rekommendera inom cirka en vecka från det att blixtrandet började, såvida synen fortfarande är normal. Då säkerställer läkaren att glaskroppsavlossningen inte har orsakat någon blödning i glaskroppen eller en ruptur på näthinnan.

Om synen på ögat har försämrats märkbart, om det i synfältet syns en ogenomtränglig skugga eller rikligt med svarta prickar ska du uppsöka läkarvård senast nästa morgon. Det kan vara fråga om en näthinneavlossning eller en blödning i glaskroppen.

Vanliga frågor

Hur lång tid tar en glaskroppsavlossning?

Glaskroppsavlossning börjar på ett ögonblick, men kan å andra sidan framskrida till sin slutliga omfattning först inom några dagar eller veckor. Symptomen lindras vanligtvis inom några veckor eller månader.

Omfattas glaskroppsavlossning av några särskilda begränsningar, till exempel i förhållande till rörelse?

Endast om man har konstaterat en ruptur på näthinnan. En problemfri glaskroppsavlossning är vanligtvis inte förknippad med några begränsningar, men under rikligt blixtrande ska du undvika att anstränga dig hårt.


Nästa sida

 


 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019