Vad är efterstarr?

Enligt studier förekommer efterstarr hos 2–20 procent av starropererade patienter. Sannolikheten för efterstarr påverkas av flera olika faktorer, såsom patientens ålder, andra ögonsjukdomar, den valda konstgjorda linsen och typen av starr.

Om starr talar man när linsen har börjat bli grumlig. Starr som är till besvär behandlas med operation där den grumliga inre delen av linsen tas bort och en konstgjord lins sätts in i den kvarblivna linspåsen.

I efterstarr blir denna linspåse ärrig och grumlig.


 

Kyllä

Uppdaterad  2.12.2019